Αγωνιστικά Παιχνίδια με Τακτικό Στόχο

Η  σημασία της  ένταξης των   αγωνιστικών  παιχνιδιών  στο ημερήσιο  προπονητικό πρόγραμμα των αναπτυξιακών ηλικιών  έχει  ειπωθεί  και τεκμηριωθεί  σε μεγάλο βαθμό. Αποτελεί  αναγκαιότητα  στην προπονητική  διαδικασία της  εκπαίδευσης  των νεαρών ποδοσφαιριστών  η  χρήση  των παιχνιδιών σε μικρούς  χώρους .Ο προπονητικός στόχος  αυτών των παιχνιδιών  μπορεί  να είναι  πολύπλευρος  και πολυδιάστατος. Παρακάτω  παρουσιάζονται  αγωνιστικά  παιχνίδια που εκπαιδεύουν διαφορετικούς  τακτικούς  στόχους  και είναι  ...

Για να δείτε το αρχείο πρέπει να έχετε συνδρομή. Αποκτήστε την εδώ