Αγωνιστικά παιχνίδια τακτικής

Τα  αγωνιστικά  παιχνίδια  με τακτικό  στόχο  βελτιώνουν την τακτική συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών  ταυτόχρονα όμως προάγουν και το επίπεδο της φυσικής κατάστασης  εφόσον  τηρούνται οι βασικές αρχές της προπόνησης. Τα  παιχνίδια  που προτείνονται  παρακάτω μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για την εκπαίδευση των ποδοσφαιριστών  από την ...

Για να δείτε το αρχείο πρέπει να έχετε συνδρομή. Αποκτήστε την εδώ

Παιχνίδια κατοχής

Τα  αγωνιστικά  παιχνίδια που προπονούν την διακίνηση και κατοχή της μπάλας αποτελούν αναπόσπαστο  μέρος  του εβδομαδιαίου προγράμματος  μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Τα παιχνίδια αυτά διεξάγονται σε οριοθετημένους χώρους  και ο αριθμός των παικτών  ποικίλει ανάλογα με τον στόχο και την ένταση που το κάθε παιχνίδι ...

Για να δείτε το αρχείο πρέπει να έχετε συνδρομή. Αποκτήστε την εδώ

Τεχνικοτακτικές ασκήσεις

Οι  ασκήσεις που ακολουθούν έχουν τεχνικό και τακτικό χαρακτήρα ,βελτιώνουν την συνεργασία μεταξύ τριών παικτών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν δεύτερο στάδιο προθέρμανσης. Οι παίκτες χωρίζονται σε τριάδες και ο κάθε παίκτης φορά διαφορετικό χρώμα διακριτικού ...

Για να δείτε το αρχείο πρέπει να έχετε συνδρομή. Αποκτήστε την εδώ

Επιθετικοί συνδυασμοί και τελειώματα φάσεων

Η  επιθετική φάση και η προπόνηση της πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον  προπονητή και για τον λόγο αυτόν πρέπει να αφιερώνει σε αυτήν  μεγάλο ποσοστό από τον εβδομαδιαίο χρόνο προπόνησης. Οι ασκήσεις που παρουσιάζονται παρακάτω είναι δύο κατηγοριών. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι ασκήσεις που περιλαμβάνουν μεταβιβάσεις  μεταξύ των παικτών  σύμφωνα με συγκεκριμένο τακτικό πλάνο ανάπτυξης. Οι παίκτες τοποθετούνται στις συνηθισμένες θέσεις τους και μεταβιβάζουν την μπάλα με προσχεδιασμένη τακτική ανάλογα με το ...

Για να δείτε το αρχείο πρέπει να έχετε συνδρομή. Αποκτήστε την εδώ

Παιχνίδια κατοχής σταθερού σχηματισμού

Tα παιχνίδια κατοχής σταθερού σχηματισμού είναι τα αγωνιστικά παιχνίδια περιορισμένου χώρου στα οποία οι παίκτες τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις και κατά μεγάλο ποσοστό παραμένουν σε αυτές κατά την διεξαγωγή τους. Με τις παραπάνω αγωνιστικές συνθήκες εξασφαλίζεται κατά μεγάλο ποσοστό η εξυπηρέτηση της τακτικής, ενώ παράλληλα οι παίκτες προσομοιώνουν αγωνιστικές καταστάσεις που πλησιάζουν σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις του  πραγματικού παιχνιδιού. Επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι η τεχνική των ...

Για να δείτε το αρχείο πρέπει να έχετε συνδρομή. Αποκτήστε την εδώ

Επιθετικοί συνδυασμοί και τελειώματα φάσεων

H εκπαίδευση και η προπόνηση της επιθετικής φάσης στον προπονητικό συνδυασμό πρέπει να περιέχει απλές και σύνθετες ασκήσεις που εξυπηρετούν τα χαρακτηριστικά των επιθετικών παικτών της ομάδας και τα τακτικά  στοιχεία της στρατηγικής του προπονητή. Οι ασκήσεις που παρουσιάζονται παρακάτω περιέχουν συνδυασμούς παικτών με κοντινές η μεσαίες μεταβιβάσεις που καταλήγουν ...

Για να δείτε το αρχείο πρέπει να έχετε συνδρομή. Αποκτήστε την εδώ

Αγωνιστικά παιχνίδια τακτικής

Τα  αγωνιστικά  παιχνίδια  τακτικής  χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση υποομαδικής τακτικής, την βελτίωση των συνεργασιών, την κατανόηση της ατομικής αγωνιστικής συμπεριφοράς στις τέσσερις φάσεις του παιχνιδιού και παράλληλα για την βελτίωση του επιπέδου της ...

Για να δείτε το αρχείο πρέπει να έχετε συνδρομή. Αποκτήστε την εδώ

Επιθετική συνεργασία των 3 επιθετικών

Η  παρουσία τριών επιθετικών  συναντάται συνήθως στο σύστημα  1-4-3-3  (σχ. 1) και σε μία παραλλαγή στον σχηματισμό  του συστήματος  1-3-5-2  που με κάποιες τοποθετήσεις  μεταμορφώνεται  σε  ...

Για να δείτε το αρχείο πρέπει να έχετε συνδρομή. Αποκτήστε την εδώ

Επιθετικές συνεργασίες 2 και 3 παικτών

Η επιθετική ανάπτυξη στο σύγχρονο ποδόσφαιρο στηρίζεται στην διατήρηση της κατοχής  της μπάλας μέσω των οργανωμένων  κινήσεων  των ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο  και τις συνεργασίες που προκύπτουν. Απαραίτητη προϋπόθεση για τις συνεργασίες είναι το υψηλό επίπεδο τεχνικής και η σωστή λήψη απόφασης για το πώς θα πραγματοποιηθεί ...

Για να δείτε το αρχείο πρέπει να έχετε συνδρομή. Αποκτήστε την εδώ